เครื่องบรรจุแนวนอน

เครื่องบรรจุแนวตั้ง

เครื่องพันพาเลท

เครื่องดูดสูญญากาศ

เครื่องขึ้นรูปกล่อง

เครื่องปิดกล่อง

เครื่องแพ็คกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องแพ็คอัตโนมัติ

เครื่องอบฟิล์มหด

เครื่องแอลบาร์

เครื่องปิดฉลาก

เครื่องรีดปากถุง

เครื่องแพ็คด้วยมือ

เครื่องอื่นๆ

เครื่องบดพริกกระเทียมและถั่ว

สายรัดกล่อง

PP

เหล็กพืด

ฟิล์ม

กิ๊ปรัดสาย

-

เทปกาว

OPP
PRODUCTS TYPE › เครื่องดูดสูญญากาศ
เครื่องแพ็คสูญญากาศแบบรอยซีลคู่
 

Features :

-The front and rear end can be equipped with an automaticconveyor to make an automatic production line.

–Fully stainless steel construction features maximum durability and convenient cleaning.

-Equipped with a conveyor belt, the machine can performcontinuous operation. -This greatly upgrades production output and savesmanpower and time.

-In case of packing plenty of liquid products, To adjust theangle of the conveyor table to prevent the product overflowing.

-The conveyor belt features automatic washing which isconveniently done by simply connecting it to a water hose.

-Stainless steel chain meets food sanitation requirements andensures product quality.

-Highly efficient European vacuum pump. Microcomputer controlsystem is waterproof.

-10 programmable memories setting system,individual display provides easy reading and operating.

-Applicable for various mass production factories.

 

Functions :

-Maintain food's freshness and original flavor.Anti-spoiling.

-Prolong product's shelf-life.

-Prevent electronic and hardware parts from oxidization.

-Available for solid, Powdery and liquid products.

Applications :

-Fresh meat, seafood, pickled vegetables, agriculturalproducts, tea leaves, herbs, powder, spices, bean paste and preparedfoods...etc.

-Electronic parts, hardware products, medical instruments,medicine, clothing or blankets...etc.

PackagingProcess:

OnLine -->Belt Transmission -->Vacuuming -->  Gas Flushing  -->Sealing -->Lid Opening -->End Product Discharge.

Specifications :

 

Model

J-V023

J-V024

Machine dimension

1775 x 1670 x 1510 mm

1775 x 1670 x 1510 mm

Chamber dimension

1105 x 530 x 80 mm

1105 x 530 x 80 mm

Sealing length

1050 mm x 1

1050 mm x 2

Options

Gas Flushing , Water Cooling , "Producing Data" printing