เครื่องปิดผนึกสูญญากาศ

เครื่องปิดผนึกสูญญากาศขนาดเล็ก
J-V002
เครื่องปิดผนึกสูญญากาศ
J-V006D
เครื่องปิดผนึกสูญญากาศ
J-V005
เครื่องปิดผนึกสูญญากาศ
J-V006
เครื่องปิดผนึกสูญญากาศขนาดใหญ่
J-V008D
เครื่องปิดผนึกสูญญากาศ แบบ double chamber
J-V012 / J-V012W / J-V013
เครื่องปิดผนึกสูญญากาศสายพานต่อเนื่อง
J-V021 / J-V022 / J-V023
เครื่องนวดสูญญากาศสำหรับผสมอาหาร
GT-VM100L / GT-VM150L / GT-300L / GT-VM600 / GT-VM1000L
เครื่องปิดผนึกสูญญากาศพร้อมซีลฝาถาด
J-V056CA / J-V057CA
เครื่องขึ้นรูปถาดพร้อมปิดผนึกสูญญากาศ
B420
เครื่องขึ้นรูปถาดพร้อมซีลสูญญากาศ
A3517 / A4217 / A4617 / A5217
เครื่องปิดผนึกสูญญากาศ แบบ double chamber
J-V013A / J-V016A / J-V017A
เครื่องปิดผนึกสูญญากาศแบบสายพานขนาดใหญ่
J-V027
เครื่องแวคคั่มข้าวสาร
GT - 650QR
เครื่องแพ็คสูญญากาศแบบรอยซีลคู่
J-V023/ J-V024