เครื่องรีดปากถุง

เครื่องรีดแนวตั้ง
GT-770II
เครื่องรีดแนวนอน
GT-770III
เครื่องรีดแนวตั้งแบบมีชุดพิมพ์ที่
GT-1010II
เครื่องรีดปากถุงแนวนอน
GT-1010III
เครื่องรีดโต๊ะไม้ 13" 18" 24"
เครื่องรีดโต๊ะไม้ 13" 18" 24"
เครื่องรีดโต๊ะเหล็ก
305FI/455FI/605FI
เครื่องรีดมือกดแบบตั้งโต๊ะ
355AI
เครื่องรีดมือกด
P-200/P-300
เครื่องซีลมือกดเฉพาะจุด
105 CH
เครื่องรีดแนวนอน
GT-980III