เครื่องซีลปากถุง

เครื่องซีลแนวตั้ง
GT-770II
เครื่องซีลแนวนอน
GT-770III
เครื่องซีลแนวตั้งแบบมีชุดพิมพ์ที่
GT-1010II
เครื่องซีลปากถุงแนวนอน
GT-1010III
เครื่องซีลโต๊ะไม้ 13" 18" 24"
เครื่องรีดโต๊ะไม้ 13" 18" 24"
เครื่องซีลโต๊ะเหล็ก
305FI/455FI/605FI
เครื่องซีลมือกดแบบตั้งโต๊ะ
355AI
เครื่องซีลมือกด
P-200/P-300
เครื่องซีลมือกดเฉพาะจุด
105 CH
เครื่องซีลแนวนอน
GT-980III