เครื่องปิดฉลาก

เครื่องปิดฉลากด้านบน
GT-210C
เครื่องปิดฉลากสำหรับขวดกลม
GT-505C
เครื่องปิดฉลากรอบขวดกลม
GT-515C
เครื่องปิดฉลากด้านหน้าและด้านหลัง
GT-620
เครื่องปิดฉลากรอบขวด
GT-510
เครื่องปิดฉลากกึ่งอัตโนมัติ
GT-205
เครื่องปิดฉลากด้านบนและด้านล่าง
GT-220