เครื่องอบฟิล์มหด

เครื่องอบฟิล์มหด
GT-420
เครื่องอบฟิล์มหด
GT-1742
เครื่องอบฟิล์มหด
GT-2054
เครื่องอบฟิล์มหด
GT-28425
เครื่องอบฟิล์มหด
GT-2074IV
เครื่องชริงค์ฝาขวด
GT-170
เครื่องตัดฟิล์มอัตโนมัติ
FALC-6035-2
เครื่องอบฟิล์มหดขนาดใหญ่
GT-24104