เครื่องแพ็คอัตโนมัติ

เครื่องแพ็คอัตโนมัติ
G-86UTP
เครื่องแพ็คอัตโนมัติ
G-86PBU
เครื่องแพ็คอัตโนมัติแบบมีลูกกลิ้ง
JN-86
เครื่องแพ็คอัตโนมัติ
M-60AN
เครื่องแพ็คอัตโนมัติโครงสร้าง Stainless
G-86SUTP
เครื่องแพ็คเฟอร์นิเจอร์
Ball Table
เครื่องแพ็คออโต้
GT-86YU
เครื่องรัดกล่องอัตโนมัติแนวตั้ง
GT-86YRS