เครื่องแพ็คกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องแพ็คกึ่งอัตโนมัติ
Power Star : G-605MST
เครื่องแพ็คกึ่งอัตโนมัติ
Power Star : G-605L
เครื่องแพ็คกึ่งอัตโนมัติ
Sanwa : G-90
เครื่องแพ็คกึ่งอัตโนมัติ
Sanwa : G-90L
เครื่องแพ็คกึ่งอัตโนมัติ
Sanwa : G-90LL
เครื่องแพ็คกึ่งอัตโนมัติ
Power Star : JN-600
เครื่องแพ็คกึ่งอัตโนมัติ
Power Spot : G-909
เครื่องแพ็คกึ่งอัตโนมัติ
G-909 (Stainless)
เครื่องแพ็คมือโยก+ตัวหนีบ
เครื่องแพ็คมือโยก
เครื่องแพ็คมือโยก+ตัวหนีบ
เครื่องแพ็คมือโยก
เครื่องแพ็คสายรัดแบบใช้แบตเตอรี่
JDC16