เครื่องปิดกล่อง

เครื่องปิดกล่อง 2 สายพานด้านข้าง
EC-701 (Side Belt Drive)
เครื่องปิดกล่อง 4 สายพานด้านบนและด้านข้าง
EC-702 (4 Belt Top and Side)
เครื่องปิดกล่อง 4 สายพานด้านบนและด้านล่าง
EC-703
เครื่องปิดกล่องแบบปรับขนาดกล่องอัตโนมัติ
EC-705A
เครื่องปิดมุมสันกล่องกระดาษ
EC-706
Auto Uniform Carton Sealing & Strapping Equipment
EC-701BL + ES-108
เครื่องปิดกล่องสแตนเลส 2 สายพาน (Stainless)
EC-701S (Stainless)
เครื่องปิดกระดาษกาวน้ำ
GT-001M
เครื่องปิดกระดาษกาวน้ำแบบอัตโนมัติ
GT-002E
เครื่องปิดกล่องขนาดเล็ก
EC-701S2