เครื่องบรรจุแนวนอน

เครื่องบรรจุแนวนอน
HP-320F (Mini type)
เครื่องบรรจุแนวนอน
HP-350H/HP-450H/HP-600H
เครื่องบรรจุแนวนอนแบบฟิล์มหด POF
HP-450HS / HP-600HS
เครื่องบรรจุแนวนอนควบคุมด้วยเซอร์โวมอเตอร์
HP-350-4V / HP-450-4V / HP-600-4V
เครื่องบรรจุแนวนอน
HP-350I/HP-450I/HP-600I
เครื่องบรรจุแนวนอนพร้อมยิงจิกและไล่อากาศ
HP-450IB/HP-600IB
เครื่องบรรจุผ้าเช็ดหน้า/กระดาษทิชชู่
HP-450IBL
เครื่องบรรจุแนวนอนแบบซีล 4 ด้าน
HP-450H-4M
เครื่องบรรจุแนวนอนแบบฟิล์มล่าง
HP-350HD / HP-450HD / HP-600HD
เครื่องป้อนสินค้าอัตโนมัติควบคุมด้วย Servo Motor
Infeed Conveyor
เครื่องบรรจุลูกอม
HP-100CVR
เครื่องบรรจุแนวนอนระบบเซอร์โวมอเตอร์แบบฟิล์มหด POF
HP-450-3VS/HP-600-3VS
เครื่องบรรจุแนวนอนแบบซีล 4 ด้าน
HP-350-3V (4 SIDE SEAL)
เครื่องบรรจุแนวนอนแบบต่อฟิล์มอัตโนมัติ
HP-350-3VR
เครื่องบรรจุแนวนอนแบบฟิล์มล่างขับเคลื่อนด้วยระบบเซอร์โวมอเตอร์
HP-600 3VD