Product Name : เครื่องพิมพ์วันที่
Model : เครื่องพิมพ์วันที่

คุณสมบัติ :

  • กระแสไฟ 220 V 60 W
  • ปรับความร้อนด้วยมือหมุน
  • เรียงตัวอักษรได้ 3 แถว 10 ตัวอักษร
  • หมึกคาร์บอนขนาด 25 มิลลิเมตร