Product Name : เครื่องแพ็คอัตโนมัติ
Model : G-86PBU

  • สายพาน
  • พร้อมกับโฟโต้เซลล์2ตัว
  • สายพานไทม์มิ่ง

คุณสมบัติ :

รุ่น
G - 85PBU
ขนาดซุ้ม
850(กว้าง ) x 600(สูง) มม.
ขนาดเครื่อง
1550(กว้าง) x 640(ยาว) x 1550(สูง) มม.
ขนาดแพ็คเกจ
300-850(กว้าง) มม ; 30-580(สูง) มม.
ความสูง
830 มม.
ควาามเร็ว
22.3 เมตร/60 วินาที