Product Name : เครื่องพันพาเลทแบบมีตัวกดด้านบน
Model : GT-1700

คุณสมบัติ :

รุ่น GT-1700
ไฟฟ้า 220 โวลต์/380 โวลต์/415 โวลต์,3 เฟส
ขนาดฟิล์มสูงสุด 1,450 x 250 มม.
พื้นที่ของแพ็คกิ้งสูงสุด 1,200 x 1,200 มม.
ความสูงของแพ็คกิ้งสูงสุด 2,100 มม.
ความเร็วในการขึ้นลงของฟิล์ม 13m/ นาที
ความเร็วฟิล์มแนวนอน 5m/ นาที
มอเตอร์การขึ้นลง 0.37 kW
มอเตอร์แนวนอน 0.18 kW
ลม 6 psi
ขนาดเครื่อง (ยาวxกว้างxสูง) 2,800 x 2,100 x 2,700 มม.