Product Name : เครื่องปิดฉลากสำหรับขวดกลม
Model : GT-505C

คุณสมบัติ :

รุ่น GT-505C
จำนวน 10-12 ขวดต่อนาที ขึ้นอยู่กับความเร็วในการดำเนินการ
ขนาดสินค้า ตั้งแต่ 50 ถึง 90 มม.
ความยาวของสินค้า ตั้งแต่ 100 มม. ถึง 300 มม.
วัสดุในการปิดฉลาก ม้วนฉลาก
ขนาดฉลาก

20-180 มม. iกว้าง, 20-250 มม. ยาว

(รวมกระดาษ)

ขนาดเครื่อง กว้าง650 x ยาว1300 x สูง1500 มม.