Product Name : เครื่องบรรจุแนวนอน
Model : HP-350I/HP-450I/HP-600I

คุณลักษณะ :

  • ใช้งานง่าย
  • หน้าจอแบบDialogue ช่วยให้สะดวกในการเรียนรู้ การใช้งาน
  • ฟังก์ชันหน่วยความจำ ทำให้เครื่องเหมาะสำหรับการบรรจุหีบห่อแบบยืดหยุ่น
  • ฟังก์ชันการวินิจฉัยปัญหา, ข้อความแสดงความผิดพลาดจะแสดงขึ้นบนหน้าจอเพื่อง่ายต่อการแก้ไขปัญหา

อุปกรณ์เสริม :
• โครงสร้างสแตนเลส
• ชุดพิมพ์วันที่
• Gusset device

คุณสมบัติ :

รุ่น HP-350I HP-450I HP-600I
ความเร็วในการทำงาน 20-200 ถุง/นาที 20-200 ถุง/นาที 20-200 ถุง/นาที
ความยาวถุง 80-320 มม. 80-320 มม. 100-400 มม.
ความกว้างฟิล์มมากสุด(ขนาดม้วนฟิล์มมากสุด)

350 มม.(300 มม.)

450 มม.(300 มม.)

600 มม.(300 มม.)

ขนาดความกว้างสูงสุดของสินค้า 20-120 มม. 20-120 มม.(50-150 มม.) 80-230 มม.(110-270 มม.)
ขนาดความสูงของสินค้า สูงสุด 60 มม.(90 มม.) สูงสุด 60 มม.(90 มม.) Max.60 มม.(110 มม.)
มอเตอร์ 1 แรงม้า 1 แรงม้า 1 แรงม้า
ฮีทเตอร์

1600 วัตต์ สำหรับซีลกลาง

1200 วัตต์สำหรับซีลท้าย

1600 วัตต์ สำหรับซีลกลาง

1200 วัตต์สำหรับซีลท้าย

1600 วัตต์ สำหรับซีลกลาง

1200 วัตต์สำหรับซีลท้าย