Product Name : เครื่องปิดฉลากรอบขวดกลม
Model : GT-515C

คุณสมบัติ :

รุ่น GT-515C
ปริมาณ 15-25 BPM (ขวดต่อนาที) ตามขนาดขวด
รูปร่างสินค้า รอบ / ทรงกระบอก
ความกว้างของสินค้า 50 - 90 มม.
ความยาวของสินค้า 120 - 200 มม.
ประเภทฉลาก ฉลากแบบติดเป็นม้วน
ขนาดของฉลาก

20-180 มม. กว้าง

20-250 มม. ยาว

(รวมกระดาษด้วย)