Product Name : เครื่องผสม
Model : GT-2000

คุณสมบัติ :

  • ขนาดบรรจุ 80, 150, 300, 500 ลิตร
  • วัสดุโครงสร้างเป็นสแตนเลส 304 ขัดเงา ภายในและภายนอก
  • มอเตอร์ "TAGGO" ขนาด 3 HP
  • มีตู้ไฟควบคุม
  • สายไฟยาว 6 เมตร เบอร์ 2.5 พร้อมสายดิน