Product Name : เครื่องบรรจุแนวนอน
Model : HP-350H/HP-450H/HP-600H

คุณลักษณะ :

  • โครงสร้างกะทัดรัด ลดพื้นที่การใช้งาน
  • ตัวแสดงการปรับความยาวของถุงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
  • ระบบป้อนสินค้าอัตโนมัติแบบพิเศษทำให้เครื่องเหมาะกับสินค้าประเภทที่นุ่มและเหนียว

อุปกรณ์เสริม :

  • Gusset device
  • ชุดพิมพ์วันที่ 

คุณสมบัติ :

รุ่น HP-350H HP-450H HP-600H
ความเร็วในการทำงาน 20-200 ถุง/นาที 20-200 ถุง/นาที 20-150 ถุง/นาที
ความยาวถุง 80-320 มม. 80-320 มม. 100-400 มม.
ความกว้างม้วนฟิล์มมากสุด 350 มม.(300 มม.) 450 มม.(300 มม.) 600 มม.(300 มม.)
ความกว้างมากสุดของสินค้า 20-120 มม. 20-120 มม.(50-150 มม.) 80-230 มม.(110-270 มม.)
ความสูงของสินค้า สูงสุด.60 มม.(90 มม.) สูงสุด.60 มม.(90 มม.)

สูงสุด.60 มม.(90 มม.)

มอเตอร์ 1 แรงม้า 1 แรงม้า 1 แรงม้า
ฮีทเตอร์

1600 วัตต์ สำหรับซีลกลาง

1200 วัตต์ สำหรับซีลท้าย

1600 วัตต์ สำหรับซีลกลาง

1200 วัตต์ สำหรับซีลท้าย

1600 โวลต์ สำหรับซีลกลาง

1200 โวลต์ สำหรับซีลท้าย