Product Name : เครื่องปิดกล่องขนาดเล็ก
Model : EC-701S2

คุณสมบัติ :

รุ่น

EC-701S2

ขนาดกล่อง

กว้าง  :  ต่ำสุด. 60 / สูงสุด. 300 มม. 

ยาว  :  ต่ำสุด.  70/ สูงสุด. 340 มม.

สูง  :  ต่ำสุด. 50 / สูงสุด. 360 มม.

เทปกว้าง

1.5 นิ้ว x 1000 หลา

ไฟฟ้า

220 โวลต์ / 50 เฮิรตซ์

ขนาดเครื่อง

(ยาว) 831 มม. x (กว้าง) 710 มม. x (สูง) 1112 มม.

เครื่องปิดกล่องอัตโนมัติขนาดเล็ก