Product Name : เครื่องซีลสูญญากาศ แบบ double chamber
Model : J-V013A / J-V016A / J-V017A

คุณสมบัติ :

รุ่น

J-V013A

J-V016A

J-V017A

ขนาดเครื่อง

1960x800x1010 มม.

2051x1050x1060 มม.

2521x1230x1110 มม.

ขนาดแชมเบอร์

920 x 620 x 200 มม. x 2

1005 x 830 x 200 มม. x 2

1246x1018x250 มม. x 2

ความยาวของรอยซีล

780 มม. x 4

860 มม. x 4

1100 มม. x 4

ปริมาณการใช้อากาศ

5 - 6 บาร์ 5 - 6 บาร์ 5 - 6 บาร์