Product Name : เครื่องอบฟิล์มหด
Model : GT-2054

คุณสมบัติ :

รุ่น 
GT-2054
ไฟฟ้า
380 โวลต์ 40 แอมแปร์
กำลังไฟฟ้า
27 กิโลวัตต์
ขนาดการหด
500(กว้าง) x 400(สูง) x 1,300(ยาว) มม.
ขนาดเครื่อง
900(กว้าง) x 1,600(สูง) x 2,000(ยาว) มม.

*เครื่องอบฟิล์ม ปรับอุณหภูมิได้ถึง 230 องศาเซลเซียส
ใช้ได้กับฟิล์ม PE , PVC , POF