Product Name : เครื่องอบฟิล์มหด
Model : GT-420

ใช้ ฟิล์ม PVC, ฟิล์ม Polyolefin

คุณสมบัติ :

รุ่น GT - 420
กำลังไฟฟ้า 1 เฟส/ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
มอเตอร์ 25 วัตต์
ความเร็ว 0 -7 m/ นาที
ไฟฟ้า สูงสุด 28.5 แอมแปร์
อุณหภูมิ สูงสุด 200 องศาเซลเซียส
ความร้อน 7 กิโลวัตต์
เวลาทำความร้อน 8 - 10 เมตร/ นาที
ขนาดการหด 400(กว้าง) x 200(สูง) x 800 (ยาว) มม.
ขนาดเครื่อง 700(กว้าง) x 1,200(สูง) x 1,350(ยาว) มม.